Cursuri limba persana

CURSURI PENTRU ADULTI - ACUM ONLINE SI LA SEDIU

Limba persana oficiala in Iran si Afganistan, este vorbita partial si in Irak, in Kashmir-ul Indian, in Tadjikistan, Uzbekistan si in alte tari ale lumii de emigrantii din aceste teritorii.
Este o limba cu o constructie gramaticala simpla si regulata. Nu are gen gramatical, iar pluralul este marcat prin sufixe.
De origine foarte veche si de mare prestigiu cultural in antichitate, limba persana a influentat mai multe limbi orientale. Dupa trecerea la islamism, persana a fost puternic influentata de araba. Mai recent a imprumutat cuvinte din turca, franceza si engleza.
Limba persana se scrie orizontal, de la dreapta la stanga, cu alfabet arab (care noteaza numai consoanele) cu patru semne consonantice suplimentare.

Cursurile de limba persana la FIDES urmaresc dezvoltarea celor cinci competente fundamentale (intelegerea limbii vorbite, exprimarea orala, intelegerea limbii scrise, redactarea corecta a unui text scris, interactiunea in conversatie) in scopul folosirii active a limbii in situatii concrete.

Cum se organizeaza

La Centrul de Limbi Straine FIDES cursurile de limba persana se organizeaza la cerere, individual sau in grup, in module, de la incepatori la avansati, fiecare modul reprezentand un nivel de cunoastere al limbii. Un modul standard de curs are 32 de ore si se poate desfasura timp de doua luni, de doua ori pe saptamana, sedinte de 2 ore.

Perioada

Fiind cursuri organizate la cerere data de incepere a cursului, numarul de ore de curs, frecventa sedintelor, programul, programa cursului se stabilesc de comun acord pornind de la solicitarile dvs.

Profesorii

Cursurile FIDES de limba persana sunt predate de profesori cu experienta universitara, specializati in strainatate pe metodele predate la FIDES.

Testele care insotesc cursul (unul la mijlocul si celalalt la sfarsitul modulului) il ajuta pe cursant sa-si evalueze periodic progresul si sa primeasca recomandari si ajutor din partea profesorului in punctele sale slabe.

La sfarsitul cursului ( un modul) se elibereaza un certificat de participare, iar de la nivelul B1 in sus se elibereaza, la cerere, un certificat de competenta lingvistica conform Cadrului European de Referinta, unde se precizeaza performantele cursantului la fiecare dintre cele cinci competete standard (intelegerea limbii vorbite; intelegerea limbii scrise; interactiune verbala; construirea unui discurs autonom; exprimarea in scris).

Locul

Cursurile de limba persana se pot organiza fie online, fie la sediul FIDES (in zona ultracentrala a Bucurestiului, P.ta Rosetti, Bd.Hristo Botev nr. 9), fie la sediul institutiei contractante.