Cursurile FIDES de limbi straine limbaj specializat de integrare europeana abordeaza toate cele cinci competente lingvistice (intelegerea limbii vorbite, intelegerea unui text scris, capacitatea de a interactiona intr-o conversatie, capacitatea de a comunica oral si capacitatea de a redacta un text scris) in scopul folosirii active a limbii straine in situatii concrete de afaceri. Cursurile urmaresc sa-i dezvolte cursantului capacitatea de:

  • a intelege documente oficiale emise de institutiile Uniunii Europene si Consiliului Europei pe teme politice, economice, culturale etc.
  • a intelege programele UE si a descifra corect cerintele unui concurs de proiecte, constrangerile lui tematice si bugetare
  • a gasi mai usor teme si fonduri europene in propriul domeniu de activitate
  • a cunoaste institutiile europene si functionarea lor
  • a gasi si folosi programele europene legate de propriile interese profesionale si de promovare

Cum se organizeaza

La Centrul de Limbi Straine FIDES cursurile de limbi straine limbaj specializat de integrare europeana se organizeaza la cerere, individual sau in grup. Modulul standard de curs are 32 de ore si se poate desfasura timp de doua luni, de doua ori pe saptamana cate doua ore. Dar fiind vorba de cursuri organizate la cerere, data de incepere a cursului, numarul de ore de curs, frecventa sedintelor, programul, programa cursului se stabilesc pornind de la solicitarile dvs.

Nivelul

Persoanele care opteaza pentru un astfel de curs este recomandat sa aiba cunostinte elementare de gramatica si de lexic curent in limba straina respectiva.

Profesorii

Cursurile FIDES sunt predate de profesori cu experienta universitara in domeniu.

Locul

Cursurile FIDES de limbi straine limbaj specializat de integrare europeana se pot organiza la sediul FIDES - in perimetrul ultracentral al Bucurestiului, Pta. Rosetti, Bd. Hristo Botev nr. 9 sau prin contract, la sediul institutiei dvs.