Examenele sunt concepute si organizate de universitati italiene si se sustin la Institutul Italian de Cultura din Bucuresti. Probele scrise sunt corectate in Italia, la respectivele universitati. Certificatele obtinute in urma examenelor sunt eliberate de respectivele universitati si au recunoastere internationala.

Cursurile FIDES pentru examenele in vederea obtinerii diplomelor de cunoastere a limbii italiene se organizeaza la cerere, individual sau in grup. Un modul standard are 32 de ore si se desfasoara timp de doua luni de doua ori pe saptamana cate doua ore.
Fiind cursuri organizate la cerere data de incepere a cursului, numarul de ore de curs, frecventa sedintelor, programul, programa cursului se stabilesc de comun acord pornind de la solicitarile dvs.

Cursurile de pregatire organizate la FIDES in vederea sustinerii acestor examene urmaresc atat perfectionarea cunostintelor de limba (intelegerea limbii vorbite, intelegerea unui text scris, capacitatea de a comunica intr-o conversatie, capacitatea de a comunica oral si capacitatea de a redacta un text scris) cat si deprinderea cu metodologia si tehnica specifica fiecarui examen in parte. Mentionam ca pentru un bun rezultat la asemenea examene este imperios necesara familiarizarea cu respectiva metodologie si tehnica de examinare.

Metoda si materiale de curs
Cursurile folosesc metodologii si materiale (manuale, exercitii, teste) de ultima ora, publicate in strainatate si concepute exact pentru pregatirea examenului respectiv.

Profesorii
Cursurile Fides sunt predate de profesori cu experienta universitara, specializati in strainatate pe metodele predate la Fides.

In Romania se pot sustine urmatoarele examene:

CELI (Certificato di lingua italiana)

Examenele CELI sunt organizate de Universita per Stranieri din Perugia si au urmatoarele niveluri:

 • CELI 1 - nivelul A 2 pe Scala Comuna Europeana
 • CELI 2 - nivelul B 1 pe Scala Comuna Europeana
 • CELI 3 - nivelul B 2 pe Scala Comuna Europeana
 • CELI 4 - nivelul C 1 pe Scala Comuna Europeana
 • CELI 5 - nivelul C 2 pe Scala Comuna Europeana

CILS (Certificato di italiano come lingua straniera)

Examenele CILS sunt organizate de Universita per Stranieri din Siena si au urmatoarele niveluri:

 • CILS A 1 - nivelul A 1 pe Scala Comuna Europeana
 • CILS A 2 - nivelul A 2 pe Scala Comuna Europeana
 • CILS Uno - nivelul B 1 pe Scala Comuna Europeana
 • CILS Due - nivelul B 2 pe Scala Comuna Europeana
 • CILS Tre - nivelul C 1 pe Scala Comuna Europeana
 • CILS Quattro - nivelul C 2 pe Scala Comuna Europeana

IT (Italiano)

Examenele IT sunt organizate de Universita Roma Tre si au urmatoarele niveluri:

 • ele. IT - nivelul B 1 pe Scala Comuna Europeana
 • IT - nivelul C 2 pe Scala Comuna Europeana

Toate aceste examene cuprind o proba orala si patru probe scrise (ascolto; comprensione di un testo scritto; meta linguistica; espressione scritta).