Certificate de competenta lingvistica Fides

In prezent, examenele pentru obtinerea unui certificat de competenta lingvistica se tin la sediul nostru sau online.

Campania de reducere pentru cursantii nostri continua in 2023!

Daca ai participat la un curs Fides in ultimele 12 luni, atunci ai din partea noastra 50% reducere* la certificatul Fides pentru limba studiata!

*reducerea se aplica la taxa de examen pentru certificatul lingvistic Fides.

Ce este certificatul de competenta lingvistica Fides?

Obtinute in urma unui examen, certificatele de competenta lingvistica emise de FIDES mentioneaza performantele la cele cinci competente stabilitate de Cadrul European de Referinta si nivelul european atins de candidat la fiecare dintre ele (de la A 1 la C 2). Certificatele FIDES sunt recunoscute în majoritatea statelor din Europa si din afara Europei de catre institutii multinationale, institutii de invatamant, angajatori etc. acolo unde nu se cere in mod specific un alt tip de atestat.

La ce serveste certificatul Fides?

Certificatul Fides este un indicator de referinta al nivelului de cunoastere al unei limbi straine si serveste la o posibila angajare in strainatate sau in tara, la o posibila promovare la locul de munca, la inscrierea la masterat, la doctorat, la obtinerea unei Burse Erasmus, la inscrierea la o Universitate straina etc. Beneficiarul are obligatia de a se interesa inainte de a achita costul examenului daca certificatul Fides este acceptat de institutia dorita.

Care sunt avantajele testarilor FIDES?

  • FIDES, fiind centru acreditat de testare a competentei lingvistice al catorva institutii internationale de prestigiu (acreditare Consortiul European al Limbilor Moderne, acreditare ETS, acreditare ESOL pentru pretestari Cambridge) isi bazează metodele de testare si de evaluare in concordanta cu cele in vigoare la nivel international
  • Examinatorii pentru certificarile de competenta lingvistica sunt profesori cu mare experienta in predare si evaluare, cu stagii de pregatire in strainatate si training special in evaluare
  • Examenele de certificare se dau pe tot parcursul anului, data si ora pliindu-se pe cerintele candidatului
  • Certificatul se eliberează imediat si ajunge in cel mai scurt timp in posesia candidatului

Acum si online!

In ce consta testarea?

Testarile constau intr-un examen scris si oral, care verifica performantele candidatului la cele cinci competente ale Cadrul European de Referinta: intelegerea limbii vorbite/ intelegerea limbii scrise / exprimarea orala / exprimarea in scris / interactiunea intr-o conversatie. Durata probelor scrise depinde de limba si de nivelul alese; proba orala dureaza intre 15-20 minute.

Cand si unde au loc testarile?

Pentru persoanele din Bucuresti testarile au loc la sediul Fides pe toata perioada anului, oricand, pe baza unei programari telefonice. Pentru persoanele din tara sau din afara tarii testarile pot avea loc si online.

Cand se emite certificatul?

Certificatul este emis de catre Centrul Fides si se inmaneaza la cateva ore dupa testare pentru examenele organizate la sediul Fides si in cateva zile pentru testarile organizate online.

Care sunt nivelurile de competenta lingvistica pentru care se poate obtine certificatul?

Certificatul de competenta lingvistica se poate obtine pentru orice nivel de la incepator (A1) la avansat (C2).

Cum ma inscriu la o testare pentru obtinerea unui certficat lingvistic FIDES?

Inscrierile se fac telefonic la 0732.007.713/714.

Testele propuse candidaților care vor să obțină un certificat de competență lingvistică FIDES au următoarele caracteristici:

testele FIDES sunt concepute în acord cu categoriile de competență și cu treptele de dificultate prevăzute în Cadrul European de Referință; în consecință rezultatele înscrise în certificat se referă la fiecare competență în parte și sunt exprimate prin litera care desemnează, la nivel european, nivelul candidatului (respectiv, de la începător la avansat, astfel: A1, A2, B1, B2, C1, C2);

• indiferent de limbă, testele sunt astfel concepute pentru a putea verifica nivelul cunoștințelor la cele cinci competențe stabilite la nivel european, anume: înțelegerea vorbirii orale; înțelegerea unui text scris; exprimarea orală; comunicarea în cadrul unui dialog oral; exprimarea în scris.

REZULTATELE sunt menționate la fiecare competență în parte. CERTIFICATELE FIDES sunt eliberate  în 2 zile lucrătoare de la susținerea probei. 
Deși certificatele FIDES au o largă recunoaștere națională și internațională, beneficiarul are obligația de a se interesa înainte de a achita costul examenului dacă certificatul Fides este acceptat de instituția dorită.
 

Certificatul menționează la fiecare competență nivelul real al candidatului, nefiind condiționat de nivelul cerut în prealabil de candidat.

În cazul în care candidatul nu obține nivelul dorit la maximum două dintre competențe, poate repeta, contra cost, examenul la doar acele competențe. Dacă nu obține nivelul dorit la 3-5 competențe, examenul trebuie refăcut integral, eventual la un nivel inferior.

• deși testele variază în permanență, chiar în cadrul aceleiași limbi și al aceluiași nivel, și cu atât mai mult de la o limbă la alta, totuși în linii generale ele constau din următoarele probe:

PROBA SCRISĂ –evaluează 3 competențe:

  • înțelegerea vorbirii orale: se ascultă una sau mai multe alocuțiuni (lungimea, dificultatea și numărul lor depinzând de nivelul testat) rostite în genere de nativi, după care candidatul trebuie să răspundă în scris la o serie de întrebări scrise. Întrebările se pot referi la înțelegerea sensului și/sau la înțelegerea limbajului. Întrebările pot fi simple / cu alegere multiplă / tip adevărat-fals etc;
  • înțelegerea textului scris: candidatului i se prezintă unul sau mai multe texte scrise (lungimea, dificultatea și numărul lor depinzând de nivelul testat); candidatul le citește, le înțelege, după care răspunde la întrebările ce le însoțesc: și aici întrebările pot fi simple / cu legere multiplă / tip adevărat-fals etc; în plus pot apărea exerciții care cer: corectarea unor greșeli din text/ completarea unui text lacunar/ înlocuirea cu un sinonim etc.     
  • exprimarea în scris: poate cuprinde unul sau mai multe exerciții (alegere multiplă /completarea unei fraze etc.) ce evaluează corectitudinea gramaticală și bogăția lexicală a candidatului; în plus cuprinde în mod obligatoriu o compoziție liberă pe o temă (dată sau la alegere din câteva variante). Proba menționează lungimea pe care trebuie să o aibă compoziția.

Toate componentele probei scrise menționează punctajul necesar pentru obținerea calificativului dorit și de asemeni durata probei.

PROBA ORALĂ – durează între 10-20 de minute și evaluează 2 competențe:

  • exprimarea orală liberă a candidatului – pornind de la o temă propusă sau de la o serie de imagini;
  • comunicarea în cadrul unei interacțiuni (dialog) cu evaluatorul sau cu un alt candidat compatibil ca nivel.