Cursurile FIDES de limbi straine limbaj specializat de jurisprudenta abordeaza toate cele cinci competente lingvistice (intelegerea limbii vorbite, intelegerea unui text scris, capacitatea de a interactiona intr-o conversatie, capacitatea de a comunica oral si capacitatea de a redacta un text scris) in scopul folosirii active a limbii straine in situatii concrete de afaceri. Cursurile urmaresc sa-i dezvolte cursantului capacitatea de:

  • a intelege corect textul legilor
  • a intelege literatura de specialitate
  • a comunica in scris si oral cu specialistii din domeniu
  • a exprima corect legislatia romaneasca
  • a intelege si redacta un contract, documentatia unei companii, acte notariale
  • a consilia un intreprinzator, un manager in domeniul legislatiei

Cum se organizeaza

La Centrul de Limbi Straine FIDES cursurile de limbi straine limbaj specializat de jurisprudenta se organizeaza la cerere, individual sau in grup. Modulul standard de curs are 32 de ore si se poate desfasura timp de doua luni, de doua ori pe saptamana cate doua ore. Dar fiind vorba de cursuri organizate la cerere, data de incepere a cursului, numarul de ore de curs, frecventa sedintelor, programul, programa cursului se stabilesc pornind de la solicitarile dvs.

Nivelul

Persoanele care opteaza pentru un astfel de curs este recomandat sa aiba cunostinte elementare de gramatica si de lexic curent in limba straina respectiva.

Profesorii

Cursurile FIDES sunt predate de profesori cu experienta universitara in domeniu.

Locul

Cursurile FIDES de limbi straine limbaj specializat de jurisprudenta se pot organiza la sediul FIDES - in perimetrul ultracentral al Bucurestiului, Pta. Rosetti, Bd. Hristo Botev nr.9 sau prin contract, la sediul institutiei dvs.